Χρυσής Κατσάμπα 3, Καρπενήσι, Ευρυτανία
τηλ: 2237080888
κιν: 6932300730
email: statzakia@yahoo.gr
www.statzakia.gr

Ξενώνας Στα Τζάκια

Που βρισκόμαστε

καιρός στο καρπενήσι